top of page

B-Friendly

שיפור כישורים חברתיים ורגשיים ​בקרב ילדים ובני נוער
בעידן הרשתות החברתיות

התכנית מיועדת לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים.

ילדים ובני נוער חיים כיום ברשתות החברתיות. השיח החברתי מצטמצם למסכים ונעשה בוטה ואלים יותר. מול מציאות כזו ילדים רבים מוצאים את עצמם הופכים להיות הפוגעים או הנפגעים ועדים למצבים חברתיים קשים שגורמים להם להימנעות, חרדה ובדידות.

בשנים האחרונות מפעילה אגודת ניצן ברחבי הארץ את תכנית B-Friendly לשיפור כישורים חברתיים רגשיים בעידן הרשתות החברתיות ולמיגור תופעות בריונות, חרם ושיימינג ברשת, במטרה לצמצם את מספר הקורבנות הצעירים.

מטרות התכנית

אמפתיה-לאחר.png

הגברת האמפתיה לאחר

בניית-קשרים-חברתיים.png

בניית קשרים חברתיים בקבוצה ומחוצה לה

שיפור-כישורים-חברתיים.png

שיפור הכישורים החברתיים

הגברת-תחושת-המסוגלות-העצמית.png

הגברת תחושת המסוגלות העצמית

פיתוח-מודעות-עצמית.png

פיתוח מודעות עצמית וניהול רגשות

אסטרטגיות-במצבים-חברתיים.png

הקניית אסטרטגיות התמודדות במצבים חברתיים שונים

תכנית למתן מענה רגשי וחברתי עבור תלמידים בכתות ד'-ט' להקניית כלים להתמודדות מיטבית בחיים האמיתיים, בעידן הרשתות החברתיות, המופעלת באופן חווייתי בשילוב ממשק דיגיטלי הפועל באפליקציית ווטסאפ

bot emotions-18.png
bot emotions-16.png
bot emotions-17.png
bot emotions-15-15.png
bot emotions-19.png
מלי-דנינו-מנכלית-ניצן-ממורכז.png

התכנית פותחה על ידי ד"ר מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן

מבוססת על שיטת ה-.E.C.C לאימון רגשי קוגניטיבי (Emotional Cognitive Coaching) המיושמת בהצלחה רבה מעל ל-15 שנה, בארץ ובעולם.

צורקשר דף הבית

ההודעה נשלחה

צור קשר

bottom of page