top of page

אודות אגודת ניצן

אגודת ניצן (הפועלת כמלכ"ר) היא הגוף המקצועי המוביל בארץ לאבחון וטיפול בלקויות למידה והפרעת קשב. האגודה הוקמה בשנת 1964 על-ידי הורים ומתנדבים, במטרה לאתר, לאבחן, לטפל ולקדם ילדים, מתבגרים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעת קשב וקשיי הסתגלות ותפקוד.

האגודה פועלת באמצעות 40 סניפים ברחבי הארץ, בהם מטופלים מדי שנה אלפי ילדים ובוגרים, תוך מתן מענה לצרכיהם הייחודיים בכל שלבי החיים, באמצעות שירותים שונים כגון: אבחונים דידקטיים ופסיכולוגיים, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים פרא-רפואיים. האגודה מפעילה מסגרות דיור שיקומיות עבור בוגרים עם קשיי הסתגלות ותפקוד לקראת חיים עצמאיים בתחום החברה והתעסוקה, מועדונים חברתיים, מרכזים להורים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב וילדיהם בגיל הרך ועוד.

בנוסף, מציעה האגודה תכניות תמיכה והעצמה להורים, מספקת שירותי ייעוץ והדרכה, להורים, לבוגרים ולאנשי מקצוע, במטרה להעניק מענה אישי, מקצועי וייעוצי לכל אחד מהפונים.

פעילותה לאורך השנים הביאה להגברת המודעות לתחום לקויות הלמידה, לצורך באבחון מוקדם, הוראה מותאמת, סיוע רגשי מעצים והיערכות של ההורים והמשפחה להתמודדות יעילה.

בנוסף, מקיימת האגודה מערך השתלמויות רחב ומגוון, להכשרה ולתמיכה מקצועית באנשי מקצוע ובהורים, משקיעה האגודה במחקר ופיתוח נושא לקויות הלמידה ומקדמת חקיקה בתחום.

bottom of page