top of page

 B-Friendly - כיתה בטוחה ומוגנת! 

פיתוח כישורים חברתיים ורגשיים לילדים ובני נוער

תכנית מס׳ 6670 במאגר התכניות של משרד החינוך

 

אגודת ניצן נרתמת למאמץ הלאומי למיגור האלימות הבאה לידי ביטוי באלימות פיזית, בריונות ברשת וחרם חברתי ונכנסת לבתי הספר עם תכנית B-Friendly לטיפול ממוקד רגש. התכנית מסייעת לתלמידים לפתח כלים להתמודדות בסיטואציות חברתיות מאתגרות בתוך בתי הספר וברשתות החברתיות, בכדי ליצור עבורם סביבה מוגנת ומעצימה.
 
התכנית עולה בקנה אחד עם מדיניות משרד החינוך המתמקדת השנה בטיפוח ההיבטים הרגשיים והחברתיים בקרב תלמידי ישראל (SEL), במטרה לחזק את תחושת המסוגלות והחוסן הנפשי והאישי שלהם. 

התכנית מופעלת למעלה מ-3 שנים בבתי הספר ובסניפי ניצן בכל הארץ. תלמידים שהשתתפו בתכנית דיווחו על שיפור במצבם החברתי והרגשי והשתלבו בהצלחה בחברת הילדים. 

  • התוכנית מועברת על ידי טובי המומחים, שהוכשרו לעבודה רגשית עם ילדים.

  • מיועדת לתלמידי כיתות ג'-ט'.

  • משך התוכנית 12 מפגשים שבועיים.

  • מופעלת בכיתה/קפסולה או במפגש זום

  • התכנית אושרה ע"י משרד החינוך במסגרת תכנית הכלה והשתלבות (מס' 6670)

  • ניתנת לשילוב במסגרת תל"ן כתכנית שנתית

מטרות התוכנית

הבנה עצמית – רגשות ומחשבות

יצירת אקלים כיתתי חיובי המאפשר למידה אפקטיבית

הבנת האחר – הזדהות ואמפתיה

פיתוח אסטרטגיות התמודדות יעילות

הבנת סיטואציות חברתיות

חיזוק תחושת המסוגלות והדימוי העצמי

bottom of page