top of page

תיאור התכנית

התכנית מזמנת סיטואציות חברתיות מאתגרות מחיי היומיום של התלמידים ומסייעת להם לחוות חוויה מתקנת של קשרים חברתיים חיוביים, חיזוק תחושת המסוגלות, הדימוי העצמי והאמפתיה לאחר.

 

מודל העבודה

 •  התוכנית מופעלת במסגרת קבוצתית וכוללת 12 מפגשים שבועיים. משך כל מפגש - שעה אקדמית. 
   

 •  במהלך המפגשים יוצגו בפני התלמידים תרחישים חברתיים השאובים מחיי היום-יום שלהם לרבות חרם, לחץ           קבוצתי, שיימינג וכד'. בכל מפגש יעבור הילד חוויה מנקודות מבט שונות: כצופה באירוע, כמשתתף וכנפגע.    

 • מודל העבודה כולל התייחסות לשלושה רבדים: רגשות, מחשבות והתנהגויות. ההבנה העצמית גדלה על ידי פיתוח  מודעות לרגשות ולמחשבות הפרט וכן מקדמת את הבנת הזולת והערכתו. מטרת המפגשים הינה לאפשר לתלמידים להתמקד בחוויותיהם בהיבטים אלה ועל ידי כך להוביל לשינוי אמיתי הכולל הגעה לתובנות וחקירה עצמית. באופן זה ניתן להעמיק את המודעות העצמית והמודעות לאחר ולקדם דפוסי התנהגות מקדמים.
   

 • הדיון בכיתה ייעשה בהובלת מנחת הקבוצה, אשר תסייע לתלמידים בעיבוד הרגשות, תוך מתן מקום לביטוי עצמי ויחס אישי, תחזק ותעודד התנהגויות של שיתוף בקבוצה. במהלך הדיון ייחשפו התלמידים לרגשות ודעות נוספים וילמדו כיצד לקבל ולהכיל דעות השונות משלהם.

  על המנחים
  המנחים בתוכנית הינם אנשי מקצוע מומחים לעבודה רגשית עם ילדים ובני נוער ובעלי ניסיון בתחומי הייעוץ החינוכי והנחיית קבוצות של ילדים ובני נוער, אשר הוכשרו באגודת ניצן.  
   

 • התכנית חדשנית ומופעלת באופן חווייתי באמצעות שילוב של ממשק דיגיטלי.

 • ניתנת להפעלה הן בקבוצות קטנות הן בטיפול פרטני.

  התוכנית מופעלת למעלה מ - 5 שנים בבתי ספר ברחבי הארץ ובסניפי אגודת ניצן. תלמידים שהשתתפו בתוכנית דיווחו על שיפור במצבם החברתי והרגשי והשתלבו בהצלחה בחברת הילדים.

work icons-47.png

נפגע

צופה

משתתף

bottom of page